باشگاه فرهنگی ورزشی ماشین سازی شهرداری تبریز
ویرایش فعلی: 2.1 | نسخه آزمایشی
  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  نشست صمیمی مدیرعامل باشگاه ماشین سازی شهرداری با کادرفنی و پرسنل

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  نشست صمیمی مدیرعامل باشگاه ماشین سازی شهرداری با کادرفنی و پرسنل

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  نشست صمیمی مدیرعامل باشگاه ماشین سازی شهرداری با کادرفنی و پرسنل

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  نشست صمیمی مدیرعامل باشگاه ماشین سازی شهرداری با کادرفنی و پرسنل

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  نشست صمیمی مدیرعامل باشگاه ماشین سازی شهرداری با کادرفنی و پرسنل

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  بازیکن باید به طور کامل در اختیار تیم باشد

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  بازیکن باید به طور کامل در اختیار تیم باشد

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  بازیکن باید به طور کامل در اختیار تیم باشد

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  بازیکن باید به طور کامل در اختیار تیم باشد

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  بازیکن باید به طور کامل در اختیار تیم باشد

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  عکس: یوسف مونسی

  هواداران برنده اصلی دیدار دوستانه دربی تبریز

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  ماشین سازان به عیادت کودکان سرطانی رفتند

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  ماشین سازان به عیادت کودکان سرطانی رفتند

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  ماشین سازان به عیادت کودکان سرطانی رفتند

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  ماشین سازان به عیادت کودکان سرطانی رفتند

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  ماشین سازان به عیادت کودکان سرطانی رفتند

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  ماشین سازان به عیادت کودکان سرطانی رفتند

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  ماشین سازان به عیادت کودکان سرطانی رفتند

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  ماشین سازان به عیادت کودکان سرطانی رفتند

  فاقد محتوا
  پیوند خبر |

  ماشین سازان به عیادت کودکان سرطانی رفتند

Responsive image
Responsive image

شبکه های مجازی

درباره ما

تیم فوتبال باشگاه ماشین‌سازی شهرداری تبریز با مدیریت دکتر میرمعصوم سهرابی و با سرمربیگیری رسول خطیبی در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ با برتری ۳ بر ۰ در برابر مس رفسنجان یک هفته مانده به پایان رقابت‌های جام آزادگان، پس از ۱۹ سال دوری از رده نخست فوتبال کشور، به لیگ برتر خلیج فارس راه یافت.
fa - farsi http://mashinsazi.club rss